Service og vedlikehold, Ventilasjon 2019

Rehabilitering av Holmlia skole

Generalentreprise \\ Kontraktssum: kr 183 000 000 ekskl. mva \\ Varighet: 2018-2021

Holmlia skolen, bygd i 1984, fikk i perioden 2019-2022 en komplet rehabilitering. Arbeidet innebar innvendig og utvendig rehabilitering av bygningsmasse. Samt helt nytt teknisk anlegg og oppgradering av nytt utomhusanlegg.

Holmlia ungdomsskole i Oslo består av 2 deler, herav administrasjonsbygget og undervisningsbygget. En gangbro i glass, med heistårn, kobler disse to byggene sammen. Skolebyggene rommer 350 elever.

Arbeid utført ved Holmlia skole

Komplett rehabilitering av bygningsmassen utvendig og innvendig. Herunder ombygging av takkonstruksjoner på administrasjonsbygget og med etterisolering av eksisterende takkonstruksjoner.

Alle utvendige fasader er etterisolert og fått ny kledning. Alle vinduer er byttet ut og bygget har fått solskjerming.

Påbygget er utført i betong, sål og trevirke, mens tilbygget er utført i betong.

Et komplett nytt utomhusanlegg med beplantning, lekearealer, ballbinge, grusbane og basketballbane ble etablert, samt nyasfalterte parkeringsarealer.

Oppgradering av gangbro

Mellombygget har fått en betydelig oppgradering med ny takkonstruksjon og nye glassfasader. Dette sammen med resterende bygningsmasse har gitt en betydelig energimessig forbedring.

Gangbro i glass som kobler de to skolebygningen sammen.

Innvendig arbeid

Alle romfunksjoner innvendig er totalrehabilitert med nye overflater, himlinger og lyddempende tiltak. Undervisningsbygget er påbygget med et nytt teknisk rom i 2 etg. og tilbygget med et nytt teknisk rom/amfi i u etg.

Lyddempende tiltak finnes i de fleste rom ved skolen. Bilde viser lyd dempende vegger i skolens kantine.

Begge skolebyggene med nye tekniske anlegg

Begge skolebyggene fikk nye ventilasjonsanlegg, automatikkanlegg og elektro/brannanlegg. Det ble etablert solcelleanlegg på takene på begge byggene.

Det er også bygget et batterilagerbygg som gir anledning til å lagre produsert strøm fra solcelleanlegget.

Klima og Bygg har hengt opp kunst installasjonen som pryder skolens bibliotek

LURER DU PÅ NOE?

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Vi behandler din henvendelse fortløpende.

Kundeservice er åpent mandag-fredag 07.00-15.00

Telefon: 99 52 50 50