Rehabilitering av bevaringsverdige bygg etter antikvariske prinsipper

Antikvarisk rehabilitering omhandler prosessen med å bevare, restaurere og tilbakestille kulturelle bevaringsverdige bygg. Det kan også omhandle å oppgradere til dagens forskrifter slik at bygningsmassen er tilpasset til moderne bruk.

Klima og Bygg har kunnskapen og erfaringen til å utføre antikvarisk restaurering på en sikker måte, med høy standard. Vi har forståelse av viktigheten i å bevare byggets opprinnelige arkitektur og opprettholde dens unike karakter.

Rehabilitering av bevaringsverdige bygg kan være en kompleks prosess. Det kreves en kombinasjon av teknisk kompetanse, historisk kunnskap, og forståelse for byggets kulturelle og arkitektoniske betydning. Dette for å sikre kulturminner og verne om felles arv. Samtidig tilrettelegge for bærekraftig framtidsrettet bruk.

Vi sikrer at restaureringsarbeidet gjennomføres i samsvar med kulturminneloven og i tett samarbeid med Riks- og Byantikvaren.

Firma har utført flere prosjekter etter antikvariske prinsipper. Herav Oslo Børs, Nordstrand kirke, Gamle Furuset skole, Bånkall gård og Jarbakkstua på Voksen skole.

LURER DU PÅ NOE?

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Vi behandler din henvendelse fortløpende.

Kundeservice er åpent mandag-fredag 07.00-15.00

Telefon: 99 52 50 50