Bevaringsverdige bygg, Service og vedlikehold, Ventilasjon 2022

Totalrehabilitering av Oslo Børs

Generalentreprise \\ Kontraktssum: Kr 98 000 000 ekskl. mva \\ Varighet: 2021-2022

Det verdifulle kulturminne Oslo Børs, oppført i 1828, ble total rehabilitert innvendig i 2021/2022. Rehabiliteringsprosjektet hadde store krav til ivaretagelse av bevaringsverdige arealer og verdier. Det var tett samarbeid med Byantikvaren, byggherre og arkitekt gjennom hele rehabiliteringsprosjektet.

De bygningsmessige tiltakene som ble gjort i bygget var nødvendig vedlikehold med erstatning /reparasjoner. Samt komplett utskiftning av utdaterte tekniske anlegg, installasjoner og ikke-originalt interiør. Videre skulle det tilrettelegges for flere arbeidsplasser, fellesarealer med kantine, utvidelse av møterom og stillerom, garderobe fasiliteter med dusj og toaletter.

Bygget fikk nytt utvendig VA anlegg med komplisert retningsbestemt boring og «luftspade» i tett samarbeide med arborist.

Atrium ble kantine etter rehabiliteringen. Her med nytt terrazzogulv, grønne lunger og ny sermonibro.

Atrium omgjort til kantine

Det rektangulære gårdsrommet ble ombygget i 1985. Rommet ble lukket med glasstak og innvendig glasshimling, samt 4 seremonibalkonger.

Atrium ble etter rehabiliteringen omgjort til kantine, med grønne lunger og nytt terrazzogulv. Vegger og vinduer er rehabilitert etter antikvariske prinsipper.

De 4 ikoniske seremonibalkongene ble fjernet til fordel for en smal bro i enden av lokalet. Det ble satt opp en ny glasshimling, ny glasshimling med randsone og baffelhimling som akustikkdempend.

Det var omfattende rehabiliteringsarbeid som måtte til for å tilrettelegge for moderne og attraktive kontorplasser.
Den nye kantinene til Oslo Børs er moderne og trivelig med innslag av store grønne lunger.
Terrazzogulv i kantinen har flotte detaljene.
Den nye seremonibroen til Oslo Børs med noteringsskjermer innfelt.
Atriumet fikk ny glasshimling med randsone og baffelhimling som akustikkdempende

Moderne kontorer

Det tohundrede år gamle Børsbygget ble tilrettelagt for moderne kontorplasser. Møterommene ble rehabilitert etter antikvariske prinsipper. Nytt parkettgulv i fiskebeinsmønster.

De tradisjonelle stillerommene har etter rehabiliteringen fått et lyst og fint interiør med flotte parkettgulv og gjennomgående eikedetaljer.

T.V møterom Michalsen fløyen, rehabilitert etter antikvariske. T.H viser et av byggets mange stillerom

Total utskiftning av det tekniske anlegget

Det tekniske anlegget var henholdsvis fra midten av 80-tallet. Alt av ventilasjon, varme og elektro ble skiftet ut og erstattet med nye omfattende tekniske anleggene. Dette ble etablert delvis i rehabilitert loft og eksisterende teknisk rom i kjeller.

Nye tekniske anleggene etablert på loftet i Børsbygget
Nye tekniske anlegg etablert i kjeller på Oslo Børs

Rehabilitering etter antikvariske prinsipper

Prosjektet hadde store krav til ivaretagelse av bevaringsverdige arealer og verdier. Det var tett samarbeid med Byantikvaren gjennom hele rehabiliterings prosjektet. De fredede gjenstandene herav fastmonterte veggmalerier, dører, vinduer, trapper, enkelte vegger og rom var og er rødlistet. Det ble etablert transporttunneler inne i bygget for å hindre ødeleggelser.

Byggets vegger, vinduer og dører og eksisterende ornament i himlingen ble rehabilitert etter antikvariske prinsipper. Samt komplettering av rekkverk, nytt belegg med trappeneser.

Bildet viser rehabiliteringsprosjektet under arbeid. Store deler av vegger, gulv og tak ble skiftet ut.
T.H Hovedtrappen i Grosch fløyen, som er den eldste delen av børsen fra 1828.
Tradisjonell gang i Michalsen fløyen med nye replika dører og oppgradering av overflater.
T.V Lobbyen/hovedtrapp i Michaelsen fløyen av børsen som ble bygget i 1910.

Nye garderober

Det ble etablert ansatt garderober med nye dusjer og toalett-anlegg utført i delikat design med fliser og glass. Garderobene fikk plass bygde hyller, benker og nytt flott terrazzogulv.

De nye ansatt garderobene i flott design, farger og materialbruk

Litt om bygget

Oslo Børs er et verdifullt kulturminne. Den opprinnelige Børsbygningen ble oppført i 1828, ved arkitekt Chr. H. Grosch. Denne ble så tilbygget i 1910, ved arkitekt Carl Michalsen. Originalbygningen er utført i empirestil og tilbygget i nyklassisisme.
Børsen ligger som en frittliggende, monumental, klassisk institusjonsbygging i Kvadraturen. Bygget er omgitt av Børshagen som omrammes av et stakittgjerde av jern. Bygningen har to hovedfasader med klassisk tempelfront, den opprinnelige mot Tollbugata, og Michalsens fasade fra 1910 mot fjorden. Bygningen har fire fløyer som omkranser et lukket, rektangulært gårdsrom.
I 1927 ble bygningen vedtaksfredet, som ett av de første byggene som ble fredet i Norge. Bygget er registrert i rød kategori. Utearealet er regulert til spesialområde for bevaring.

LURER DU PÅ NOE?

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Vi behandler din henvendelse fortløpende.

Kundeservice er åpent mandag-fredag 07.00-15.00

Telefon: 99 52 50 50