Service og vedlikehold, Ventilasjon 2017

Tveita skole med nytt tilbygg

Generalentreprise \\ Kontraktssum: Kr 65 700 000 ekskl. mva \\ Varighet: 2019-2020

Kapasiteten ved Tveita skolen skulle økes med et nytt tilbygg (bygg D), mot Tveten gård. Rommene i det nye tilbygget er dimensjonert og utformet etter kravene i SKOK2015.

Tilbygget på ca. 1117 m2 og inneholder spesialrom som:

  • mat og helse
  • musikk
  • kunst og håndverk samt sløyd
  • bibliotek
  • lærerværelse
  • Elev WC

Skolebygg vernet etter Byantikvares guleliste

Tveita skole ligger mellom Tveten gård og Hellerud videregående skole. Eksisterende bygget er fra 1966. Skoleanlegget som inkluderer både Tveita skole og Hellerud videregående skole er på Byantikvarens gule liste og medtatt i Oslobygg sitt verneplan for Osloskolene.

Nytt tilbygg med forbindelse til eksisterende bygg

Tilbygget ble bygget i to etasjer + loft (3.etg med teknisk rom) med en forbindelse til eksisterende bygg via en gangbro til bygg B i 2.etg. Råbygget består av betongelementer (hulldekker) og stål.

Fasaden er bygget av liggende panel og karnapp med stående panel samt en teglvegg mot bygg B i stil med den eksisterende fasaden. Teglveggen hadde et moderne uttrykk med smale og lange teglstein. Gangbroen har glass og Cembrit fasade.

Det ble også etablert et grønt tak der det ble lagt en blomstereng som dekket hele arealet til skråtaket.

Detaljer ved det nye bygget til Tveita skole

Byggets ventilasjon

Både ventilasjon- og røranlegg skulle tilkobles eksisterende bygg via gangbroen senere ved rehabiliteringsprosjektet. Dette ble klargjort frem mot grensesnittet.

Det ble etablert varmepumpe i 3.etg teknisk rom. Varmeanlegget (varmepumpen) er tilknyttet en brønnpark og en elektrokjele. Varmepumpen er på kald side også tilknyttet et frikjøleanlegg for ventilasjonskjøling. Vannbårent sentralvarmeanlegg dekker romoppvarming gjennom gulvvarme og radiatorer, samt ventilasjonsvarme og varmt tappevann i bygg D. Varmeanlegget er i tillegg til bygg D også dimensjonert for å kunne dekke framtidige varme og kjølebehovet i bygg A, B og C i rehabiliteringsprosjektet.

Ventilasjonsanlegget har totalt 15 900 m3/h, fordelt på to aggregater.

Vi takker Undervisningsbygg Oslo KF, Komplett Elektro AS, Christiania Rørleggerbedrift AS, SRO AS, Blomstertak AS og de bygningsmessige leverandørenefor samarbeidet

Tveita skole med nytt tilbygg

LURER DU PÅ NOE?

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Vi behandler din henvendelse fortløpende.

Kundeservice er åpent mandag-fredag 07.00-15.00

Telefon: 99 52 50 50