Rehabilitering av eldre bygg

Klima og Bygg har erfaringen, ekspertisen og gjennomføringsevnen som skal til for å rehabilitere eldre bygg for offentlige og private byggherrer. Komplekse rehabiliteringsprosjekter med stort fokus på miljøriktige og bærekraftige løsninger er vårt fagfelt.

Klima og Bygg er godt forankret i Stor-Oslo området på rehabilitering og ombygging av bygningsmasser. Vår kundeportefølje dekker store komplekse utbyggingsprosjekter fra skoler, barnehager, næringsbygg og boliger for offentlig til privat sektor. Alle med høye krav om å tilfredsstille nye TEK- krav, miljøkrav og energikrav.

Våre ansatte har allsidig og bred erfaring fra store rehabiliteringsprosjekter som er byggeteknisk krevende. Vi tilpasser oss hvert enkelt prosjekt og tilbyr et komplett fagmiljø som er i stand til å lede alle faser ved et rehabiliteringsprosjekt. Dette sikrer trygge prosesser, fremdriften, gode løsninger og kvaliteten i alle prosjekter.

Det er flere gevinster og fordeler ved å rehabilitere eksiterende bygningsmasser enn å bygge nytt. Vi jobber aktivt med å redusere de negative miljøpåvirkningene fra vår virksomhet og har stort fokus på miljøriktige løsninger per prosjekt. For å bevare og gjenbruke bygningsdeler er kartlegging og godt samarbeid i de ulike prosjektfasene vesentlig.

Som totalentreprenør er Klima og Bygg er en god og solid samarbeidspartner som gjennomfører rehabiliteringsprosjekter på en effektiv og sikker måte. Gjennom godt samarbeid og kontinuerlig dialog fra tidligfase til overlevering sikres et optimalt resultat for alle involverte parter.

Bilder fra rehabiliteringen og moderniseringen av Oslo Børs. Et komplekst rehabiliteringsprosjekt.
Ombygging og rehabilitering av Nordstrand kirke

LURER DU PÅ NOE?

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Vi behandler din henvendelse fortløpende.

Kundeservice er åpent mandag-fredag 07.00-15.00

Telefon: 99 52 50 50