Service og vedlikehold, Ventilasjon 2019

Rehabilitering av Kurland skole

Totalentreprise \\ Kontraktssum: kr 54 500 000 eksl. mva \\ Varighet: 2019-2021

For Lørenskog Kommune rehabiliterte Klima og Bygg Kurland Skole i perioden februar 2019 til februar 2020. Bygget ble rehabilitert og oppgradert for å tilfredsstille dagens krav til teknisk standard og universell utforming. Samt utvide bygningsmassen for å imøtekomme kommunens økende befolkningsvekst.

Skolebygget før rehabiliteringen

På Kurland skole, bygget i 1979, er det ca 360 elever og 30 ansatte. Før rehabiliteringen var skolebygget fordelt slikt:

 • Plan 1: 1560 m2. 6 elevinnganger på 25m2, klasserom, personalkontorer, sløyd og skolekjøkken.
 • U1: 590 m2. Tilfluktsrom med garderober, svømmebasseng og noen kontorer.
 • Mellom hovedbygg og gymsal: 230 m2. mellombygg med hovedinngang fra underetasje, og trapp opp til 1 etasje.
 • Loftet over hovedbygget: 1560 m2. Inngang gjennom loftsluke. 2 rom på 100 m2. Kaldtloft.
 • Alle dekker er plass støpte.
 • Tak hovedbygg: valmtak oppbygd med TRP plater fra 0 ved alle yttervegger. Yttervegger 100mm isolert med bølgeblekk som fasadeplater.

Formålet med rehabiliteringen

 • Få oppgraderinger siden byggeår
 • Forbedre luftkvaliteten
 • Forbedringer av universell planløsning
 • Utvide bygningsmassen pga plass mangle
 • Oppgradering av vegger
 • Yttervegger (forbedre U-verdier og diffusjonssperre)

Arbeid utført

 • Tilbygg fordelt på 8 steder, 580 m2
 • Fasader på alle tilbygg er kledd med Equitone fasadeplater
 • Komplett ny ventilasjon med nye aggregater
 • Utskifting av alle EL installasjoner
 • Utskifting av rørsystem og nye sanitære installasjoner
 • En rekke nye dører og vinduer
 • Dørautomatikk
 • SD anlegg
 • Nye himlinger, nytt gulvbelegg
 • Nytt kjøkken, heis, solskjerming
 • Utvendig drenering og opparbeidet terreng for UU
 • Ombygninger av planløsninger innvendig med nye vegger, samt alle toaletter, garderober, dusjer osv totalrenovert
 • Gymsal: Nytt gulv med belegg

Utførelse av oppgraderinger

Alle ventilasjonsanlegg ble byttet ut på skolen for å bedre luftkvaliteten. Det ble etablert en ny jhalvetasje på loftet, som ble tilknyttet mellombygget, på 140 m2 for å få plass til nye aggregater. I tillegg ble 70 m2 av kaldtloft omgjort til tekniskrom (varmdel).

Det ble borret nye kanale fra loft og direkte ned i nye himlinger på plan 1. Ventilasjon til underetasje og de andre bygninger fra loftet gikk gjennom sjakter.

 • All isolasjon på loftet ble fjernet og erstatt med ny
 • Etablert ny inngang til loft og tekniske rom fra plan 2 mellombygg
 • Etablert ny heissjakt ved loftet som går fra u1 til 2 etasje
Ventilasjonsanlegget til Kurlanda Skole er etablert på loftet.

For plassmangel ble det i tillegg til innvendige ombygninger etablert en ny etasje over gymsal på 200 m2 til personalkjøkken, toaletter og div møterom og kontorer.

Det ble etablert nytt kjøkken, diverse møterom og kontorer.

Tak over gymsal ble fjernet og det ble lagt hulldekker på eksisterende betongvegger, og etablert stålkonstruksjon for lett-tak. Mellom bygget ble hevet med en etasje og trapp for adkomst nye plan 2.

I mellombygget plan ble det også etablert toalett og HC WC.

Alle 6 elevinnganger ble revet. Elevinngang nærmest inngang skole ble omgjort til hovedinngang med 50 m2 takparti utvendig. Resterende 5 elevinnganger ble bygd opp nye med større størrelse 40 m2. Hver elevinngang benyttes av to klasserom og inneholder to toaletter og garderobeplass til to klasser.

Svømmebasseng i underetasje ble fult og det ble etablert toaletter, personaldusjer, HC WC og renholdssentral over bassengområdet.

Totalentreprise 8407111

Klima og Bygg har benytte egne ansatte til ledelse byggeplass: PL, AL, PGL, og PL Vent. Samt
tømrer, ventilasjonsarbeider og oppfølging rigg. Resterende arbeider og rådgivere er innkjøpt som underentrepriser.

Kontraktsum kr 46 069 550 eksl mva. Med fradrag og endringer i kontraktsperioden endte prosjektet opp med en omsetning på kr 53 433 873 eksl mva.

“Armen som skriver” og “Bak veggen” er to kunstprosjekter av Erik Pirolt som pryder skoleveggene ved Kurlanda skole.

LURER DU PÅ NOE?

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Vi behandler din henvendelse fortløpende.

Kundeservice er åpent mandag-fredag 07.00-15.00

Telefon: 99 52 50 50